209

Tek cümlede kitap özeti

Olasılıksız: Küsuratlı sayı vereyim de salladığım anlaşılmasın.

9 Yorum: